Een duurzame sociale leefomgeving

Ontmoeting

Architect Bauke Tuinstra vindt het een mooi voorbeeld van ,,ontmoeting’’. In kleine gemeenschappen en op het platteland heeft de gemeenschap vaak nog kwaliteit. ,,Mensen kennen elkaar en ze hebben meer aandacht voor elkaar.’’

Nee, zijn observatie is niet provinciaal of nostalgisch. ,,Gemeenschapszin heeft juist de toekomst. Elkaar ontmoeten en leren kennen, dat is een behoefte die we allemaal hebben. Als architect wil ik geen huis ontwerpen, maar een thuis. Dat is voor mij de essentie.’’ Variatie in woningbouw is belangrijk. ,,Dan krijg je ook een mooie mix van jong en oud, alleenstaanden, gezinnen, hoge en lage inkomens. Dat maakt een samenleving interessant.’’

 

Volgens Tuinstra verdient ook de openbare ruimte veel aandacht. Hij noemt een aantal praktische ingrepen die ontmoeting te bevorderen. ,,In Nijmegen hebben we seniorenwoningen gemaakt met een voordeur die half open kan. Ben je thuis , maar wil je geen drukte; dan doe je de deur dicht. Heb je behoefte aan een praatje, dan laat je het bovenste deel open staan. Het is heel simpel, maar het werkt echt.’’

Zo zorgt ook de terugkeer van hofjes in de stad voor meer onderling contact. ,,Bij renovatie van wijken kun je de huizen ‘omdraaien’, naar elkaar toe. Dat ziet er meteen heel anders uit. De buurt wordt groener, er ontstaan mooie voortuintjes en de sfeer is ineens veel vriendelijker. Je kunt zien dat mensen er met liefde wonen.’’