Een duurzame sociale leefomgeving

Wat is
Kluer?

Iedereen wil graag wonen en werken in een aantrekkelijke leefomgeving, die goed aanvoelt. Natuurlijk, veilig, sociaal. Dat is goud waard.

Kluer wil zulke plekken creëren. Door gebiedsontwikkelingen, renovaties en bouwplannen vooraf alle aandacht te geven. Omgevingspsychologie is hierbij het startpunt, aangevuld  met een bont palet aan kennis en vakbekwaamheid. De investeerder, opdrachtgever, ontwerper, architect, bouwer, hovenier en toekomstige bewoners, schuiven aan tafel als een team. 

Samen Kluer bekennen: als je goed naar elkaar luistert en elkaar onderling ruimte gunt, ontstaan interessante en waardevolle dingen. Dan kom je kom je tot een mooi en leefbaar resultaat. Zo ontstaat een biotoop, gericht op variatie en ontmoeting.

De Kluer werkwijze

Net als in elke bouwsituatie beginnen we met een gedegen analyse van de situatie en het doel van het project. Hierbij brengen we als Kluer onze jarenlange kennis en ervaring in.

Uniek aan Kluer is dat we een gedegen omgevingsscan maken en hierbij tools uit de omgevingspsychologie toepassen. Hoe ‘werkt’ de wijk voor zijn (toekomstige) inwoners? Hoe zorgen we voor de gewenste mix aan doelgroepen? Hoe stimuleren we interactie? Welke omgevingsfactoren kunnen we hiervoor aanbrengen of aanpassen?

De informatie die tijdens de eerst twee stappen verzameld is, vertalen we in planontwikkeling. We bepalen de gewenste doelgroepen en ontwikkelen een vlekkenplan voor de hele omgeving. Hierin komt onder meer aan bod:

  • Architectuur
  • Groen
  • Verkeer
  • Sociale interactie
  • Criteria stedenbouw

We kijken hierbij goed naar differentiatie en doorstroom. Want iedere levensfase brengt immers eigen behoeften met zich mee. 

Als de haalbaarheid van de plannen getoetst is, gaan we in gesprek met de toekomstige bewoners. Het liefst werken we samen met hen de plannen verder uit. Door bewoners vroegtijdig te betrekken en in contact te brengen met elkaar, investeren we in de sociale cohesie.

Kluer is een initiatief van Bouwbedrijf Lont, Snoek Hoveniers, omgevingspsycholoog Joren van Dijk en architect Bauke Tuinstra. Kluer is niet exclusief. Het is een filosofie, een concept dat open staat voor anderen.