Kluer heeft
6 bouwstenen
voor woongeluk

Wie om zich heen kijkt, kan de indruk krijgen dat de wereld steeds meer aan kleur verliest. Mensen kijken liever op hun telefoon dan dat ze een praatje maken. Op straat overheersen het lawaai en de uitlaatgassen van auto’s en bussen. Plekken om even tot rust te komen zijn schaars. Ook klimaatverandering drukt op de schouders. Zwart asfalt en grijs beton zorgen voor oncomfortabel hete dagen, terwijl op regenachtige dagen de straten blank staan.

Dit alles heeft effect op de mentale gezondheid. Mensen voelen zich eenzamer en missen verbondenheid met buurtgenoten, proberen zichzelf met een avondje Netflix tevergeefs ‘op te laden’ na een stressvolle dag. En als thuiskomen in een eenzame buurt, maakt deze gevoelens alleen maar sterker.

Bouwen voor duurzaam geluk

Bij het ontwerpen van een duurzame leefomgeving combineert Kluer zes bouwstenen. Alle zes zijn ze van invloed op ons emotionele welbevinden en kunnen ze bijdragen aan een langer gezonder en gelukkiger leven voor mensen. Vergroening en differentiatie dragen direct bij aan een gezondere natuur.
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek Neighborhoods and Health is dat sociale banden tussen buren bijdragen aan een betere mentale gezondheid. Contact leidt tot meer vertrouwen, meer saamhorigheid en meer hulp over en weer. En de kwaliteit van sociale relaties beïnvloedt het geluk van bewoners sterk. Kortom: het ontmoeten van buren en wijkgenoten draagt bij aan de gezondheid en het geluk van bewoners en vervult daarom een belangrijke pijler voor Kluer. Door goed na te denken over de plaatsing van voordeuren, entrees, bankjes en (lage) heggen en muren, vergroten we de kans op natuurlijke sociale ontmoetingen in de Kluer-buurten. Want meer sociale ontmoetingen, leidt tot een groter sociaal kapitaal, een gelukkiger persoon en een betere fysieke gezondheid.
We stellen mensen in staat hun leefomgeving te personaliseren. Dat doen we door bewoners en omwonenden een stem te geven met buurtonderzoek en participatietrajecten. Op deze manier stemmen we het ontwerp af op de behoeften van de mensen en de lokale context. Tegelijkertijd zijn deze participatieprojecten een belangrijk middel om bewoners met elkaar te verbinden. De invloed van bewoners op het ontwerp van de gebouwde omgeving, vergroot ook de kans dat de bebouwde omgeving een positieve invloed uitoefent op de sociale kenmerken van de buurt: veilig en gebruiksvriendelijk. Omdat de buurt vóelt als iets wat van de bewoners is, zijn ze er zuiniger en trotser op. Personaliseren uit zich ook in het ontwerp. Het bankje naast de voordeur bij het project Smit aan het Breedpad is daar een goed voorbeeld van.
In een plan van Kluer zit altijd groen (en blauw trouwens ook). Mensen die wonen bij, of uitzicht hebben op, een groene omgeving ervaren minder gezondheidsklachten, een betere geestelijke gezondheid en een hogere sociale veiligheid. Groen vermindert stress en draagt bij aan herstel van mentale vermoeidheid, angst en depressie. Er zijn ook aanwijzingen dat blauwe omgevingen (waterpartijen) bijdragen aan mentale gezondheid en psychosociaal welzijn. Door bijvoorbeeld de toevoeging van een wadi, brengen we ook nog differentiatie aan in het landschap met hoogteverschil, water en waterplanten, riet en waterfauna. Door te vergroenen beperken we de gevolgen van klimaatverandering: de omgeving wordt gekoeld, water opgevangen en de biodiversiteit versterkt.
Ontspanning binnen Kluer is de mogelijkheid voor mensen om even alleen te zijn, bij te komen van een werkdag, een wandeling te maken door een groene omgeving of om gewoon even te zitten en om zich heen te kijken. Ook vanuit de ramen van de woningen is daarom veel en divers groen en water te zien. Op weloverwogen plekken staan bankjes of treden om op te zitten. Het belang van beschutte en onbeschutte zitmogelijkheden rondom de speel- en sportplekken wordt vaak vergeten. Het trekt ouders aan die komen kijken bij hun spelende of sportende kinderen of andere buurtbewoners die elkaar daar kunnen ontmoeten. Hoe meer verschillende activiteiten op een plein mogelijk zijn, hoe meer uiteenlopende soorten mensen het bezoeken.
De mens is gemaakt om te bewegen, maar toch zijn er steeds meer voorzieningen die het gemakkelijker maken om minder te bewegen. In wijken met alleen een woonfunctie wordt weinig bewogen. En dat terwijl beweging depressiviteit en angst tegengaat en de mentale gezondheid en kwaliteit van leven verbetert. Kluer balanceert wonen en ontspanning daarom zeer zorgvuldig en zorgt ervoor dat de bebouwde omgeving mensen van alle leeftijden motiveert om meer actief te bewegen. Dat doen we op een laagdrempelige manier door bijvoorbeeld ‘beweegroutes’ aan te leggen met wandelpaden en sportvelden. Maar ook door de plaatsing van parkeerplekken op een centrale plek in het plan en niet op het erf, dat zorgt ervoor dat mensen meer lopen of zelfs eerder de fiets pakken.
Kluer streeft naar een verscheidenheid van mensen, natuur en stenen. Zowel de wetenschap als de professionals in de buurt weten dat een gemengde buurt een positieve uitwerking kan hebben op de wijk en op kwetsbare individuen. Die kans is vooral groot als mensen die al in de buurt wonen een kans krijgen wooncarrière te maken binnen de buurt. Zo kunnen sociale netwerken – cruciaal voor kwetsbare bewoners en prettig voor alle bewoners – intact blijven. Een variatie van groen in steden houdt de omgeving koeler en biedt schaduw aan mensen die op zonnige dagen naar buiten gaan. Het variëren van soorten ondersteunt ook nog eens een breder scala aan diersoorten. En met de verscheidenheid in stenen (functies in de wijk) combineren we wonen met ontspanning en beweging in de buurt.