Waardevolle wijken

In de filosofie van Kluer brengt nieuwbouw meer waarde dan alleen een dak boven het hoofd. Onze garantie op deze duurzame meerwaarde zit ingebakken in de 6 bouwstenen van onze planontwikkelingen. Om de meerwaarde te ervaren, nodigen we je graag uit voor een wandeling door een kluerrijke wijk.

Meerwaarde 1:

Iedereen ervaart de positieve gevolgen van een bloeiende buurt

In een bloeiende buurt hangt een vriendelijke en ontspannen sfeer waar bewoners én omwonenden van genieten. Kluer is daarin zeer inclusief. Met slim gekozen groene gebieden en wandelpaden langs gazons, bomen en bloemrijke gewassen maken we mensen trots dat ze hier wonen. En daarmee bloeien ook de mensen zelf op: zij komen graag buiten, voelen zich veiliger, onderhouden samen de buurt en ontmoeten elkaar op straat voor een praatje of een wandeling.
Seniorenwoningen naast gezinswoningen naast starterswoningen naast generatiebestendige woningen. Kluer streeft naar differentiatie in het woningaanbod. Zo komen mensen van alle leeftijden en in elke levensfase met elkaar in contact. Je kunt het sociale optimalisatie noemen: oudere bewoners genieten van spelende kinderen op het speelveld voor hun huis en houden een oogje in het zeil, buren staan voor elkaar klaar als iemand hulp nodig heeft. Bovendien biedt het de mogelijkheid om te verhuizen binnen de vertrouwde wijk en met behoud van het sociale netwerk.

Meerwaarde 2:

Een kluerrijke wijk
biedt een thuis
voor alle generaties

Meerwaarde 3:

Hier hebben inwoners
een gezonde kluer
op hun gezicht

Die gezonde kluer is te danken aan duurzaam woongeluk in woningen met zonnige buitenruimte (balkon, tuin of gedeelde binnentuin). En aan gezonde beweging. Want in alles motiveert Kluer de gezonde beweging in een buurt. Door het ontwerpen van beweegpaden langs bankjes en plekken voor sport en spel, met verrassende doorkijkjes en natuurlijke uitzichten en met het doorvoeren van autovrije zones.
Een simpel maar doeltreffend advies bij het ontwerpen van een buurt: denk vooraf goed na over wat je doet en wat er nodig is. Bewoners krijgen met Kluer een belangrijke stem in het ontwerp van ‘hun’ nieuwe buurt. Daarmee is aansluiting bij de doelgroep verzekerd, want ‘problemen’ en wensen zijn te definiëren en op te lossen in het ontwerp. Een economische meerwaarde die daaruit volgt: tevreden bewoners zijn trots op hun woning en hun buurt en zullen deze schoon en veilig houden – wat de waarde hoog houdt.

Meerwaarde 4:

Woningen en wijk
blijven 100 jaar lang aantrekkelijk

Kluer bouwt buurten met meerwaarde. Benieuwd wat wij voor jouw project kunnen klueren?