in vijf stappen Kluer bekennen

Analyse
in de uitvraag

Het Kluer-team buigt zich over uw vraag. In een verkennende analyse brengen we kansen en uitdagingen in kaart voor mensen, natuur en stenen. Ook kijken we goed naar differentiatie in woningentypen en doorstroom van bewoners in de wijk. Wat is de gewenste samenstelling van de buurt? Op basis hiervan stellen we voor welke typen doelgroepen we willen aantrekken.

Omgevingsscan

We trekken de wijk in. Wat is de huidige stedenbouwkundige opzet, welke mensen wonen er, wat biedt de omgeving op dit moment wel en wat niet?

We gaan hiervoor ook het gesprek aan met (potentiële) bewoners en omwonenden: wat hebben zij nodig om nog jaren gelukkig in deze buurt te wonen?

Met tools uit omgevingspsychologie brengen we in kaart welke omgevingsfactoren wij kunnen toevoegen of aanpassen.

Indelen en
vormgeven

Het team ontmoet elkaar weer aan de tekentafel. De tekeningen van de architect en de landschapsontwerper toetsen we aan de bouwstenen van Kluer. Voor de inrichting van het openbare, gedeelde gebied organiseren de omgevingspsycholoog en landschapsontwerper bijeenkomsten met de bewoners. Zij bouwen op deze manier niet alleen mee aan ‘hun’ gebied, maar ook aan de onderlinge relaties met hun buren.

Bouwen en aanleggen

Ook tijdens de bouw, bouwen we aan woongeluk. Het team houdt nauw contact met de bewoners en omwonenden. Via een nieuwsbrief en in persoonlijk contact met de woonconsulent van Lont,

en door de mijlpalen in de bouw als buurt te vieren. Ook de timmerlieden en bouwvakkers zijn goed benaderbaar – bewoners geven in de enquêtes van Lont aan zeer tevreden te zijn.

Begeleiding bewoners
in hun nieuwe huis
en buurt

Als de woning is opgeleverd, is de leefomgeving nog in ontwikkeling. Bewoners richten het de komende jaren verder in en vormen de omgeving doordat ze er in leven. Wij helpen ze ook een handje. Met bijvoorbeeld een groencoach die mensen adviseert over de aanleg van een prachtige tuin. Of de energiecoach die bij het veranderen van het seizoen uitleg geeft over hoe mensen hun nieuwe cv daarop kunnen instellen. Ook stimuleren wij mensen om samen gebruik te maken van hun leefomgeving, bijvoorbeeld met sportcoaches die bewoners en buurtgenoten op een laagdrempelige manier helpen bewegen en ontspannen.

Meer weten? Wij horen het graag!