De Treffe, Heerenveen

Een Kluer-rijk woonplan in
Skoatterwâld, Heerenveen

Opdrachtgevers

gemeente Heerenveen

Omvang

60 woningen in een mix van villa’s, eengezinswoningen en seniorenwoningen

Status

in aanbouw

Galerij

‘‘Goal!’ klinkt het over het speelveld bij De Spil. Een groepje jongens trapt verwoed tegen een bal. Enkele van hen wonen in De Treffe, maar er zijn ook veel die in de omringende wijk wonen. Dit is een populaire plek in het jonge Skoatterwâld, er is volop uitdaging en avontuur. Ook hun ouders lopen op een zonnige dag graag een blokje om in deze groene omgeving. Een van de jongens kijkt op zijn horloge. Het is bijna etenstijd. Al klauterend over de boomstammen van de natuurlijke speeltuin begint hij aan zijn weg naar huis. Aan de overkant van het water zwaait een oudere dame. Ze zit te genieten van de namiddagzon op het bankje achter haar bungalow. ‘Doe je de groetjes thuis Douwe?’ roept ze.’

ingekort fragment uit
de visie voor De Treffe

Vertrekpunt:
we vragen
het de wijk

We vragen omwonenden en mogelijke toekomstige bewoners van De Treffe vooraf wat zij belangrijk vinden aan een woning en hun woonomgeving. Heel concrete uitkomsten hiervan zijn verwerkt in een plan dat woongebied, recreatieve voorzieningen en parkachtige omgeving mixt.

Invloed

Uit onze interviews met bewoners en omwonenden bleek in een notendop: in Skoatterwâld woon je voor je rust, het groen en vrijblijvende ontmoetingen. Ouderen zijn er gewaardeerde buren. Ook ontdekten we dat de omwonenden en toekomstige bewoners willen dat dit gebied anders wordt dan de rest van Skoatterwâld. De mensen in de wijk hebben behoefte aan speelruimte voor de kinderen en wandelmogelijkheden langs beekjes en over bruggetjes.
Sociale ontmoetingen

We kiezen voor een subtiele mix van gezinswoningen, levensloopbestendige woningen en bungalows. Zo ontmoeten bewoners van verschillende leeftijden elkaar en neemt de kans af dat met name minder mobiele bewoners vereenzamen.

De bungalows voor senioren plaatsen we aan het speelveld om de bewoners te betrekken bij de levendigheid in hun buurt. Er zijn wandelpaden en bankjes voor een rustmoment.

Ontspanning

De wandelpaden sturen we over bruggetjes, loop- en visvlonders, langs een trapveldje en de natuurlijke speeltuin. Het waterrijke gebied tussen de villa’s en de woningen rechts daarvan wordt ingericht met flauwe oevers die ruimte bieden voor waterspel. De loopvlonder zorgt bij hoog water voor droge voeten en is een ideale visplek.

Beweging

De looppaden starten praktisch bij de voordeur. Ze verspringen door het gebied waardoor uitnodigende routes ontstaan van verschillende lengtes en met verschillende uitzichten. Alle paden en bruggen zijn toegankelijk voor voetgangers, met fiets, rollator en rolstoel.

VergRoening

Slechts 20% van het gebied wordt bebouwd. We geven de landschappen in het plan verschillende functies: waterberging (wadi), aanjager van biodiversiteit (vogels en insecten) en beweging (natuurlijke speelmaterialen, sportveld). Bewoners, maar ook omwonenden in de omringende wijk, kijken uit over het water en hoge grassen, bloemen en gewassen.

Differentiatie

Er zijn woningen voor jonge gezinnen tot en met senioren. En ook in het groen bieden we volop differentiatie met maar liefst 5 verschillende landschapstypen die behalve de biodiversiteit, ook de recreatiefunctie van het landschap vergroten.